LDUN
ICAO - Airportcode f. Zagreb Unprofor Logistic (Croatia)

Acronyms. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • LDUN — ICAO Airportcode f. Zagreb Unprofor Logistic ( Croatia) …   Acronyms von A bis Z

  • Gendün Chöphel — Tibetische Bezeichnung Tibetische Schrift: དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ Wylie Transliteration: dge dun chos phel Offizielle Transkription der VRCh: Gêndün Qoipê THDL Transkription …   Deutsch Wikipedia

  • qərəvezi — (Bakı) nəhayətsiz, uzun, sonsuz (yol). – Bu yol nə qərəvezidür, gedmegnən qutarmır ki, qutarmır ◊ Qərəveziyə gedmeg – uzun, nəhayətsiz yola getmək. – Suçun qərəveziyə gedmişdün begəm, belə gec gəldün? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ma:ğul — (Bakı, Cəlilabad, Quba) bax maal. – Ma:ğul bu kitabı gətirdim, yuxsa uxumağa bir şeyin ulmıyacağdı (Quba); – Ma:ğul sən gəldün çıxdun (Cəlilabad) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Thomas of Erceldoune — /tɒməs əv ˈɜsəldun/ (say tomuhs uhv ersuhldoohn) noun ( Thomas the Rhymer ), 1220?–1297?, Scottish poet …   Australian English dictionary

  • ibn — ə. 1) oğul; 2) şəxs adları sistemində atanın adının əvvəlinə qoşularaq «ata adı» komponentini yaratmağa xidmət edir və tələffüzdə qoşulduğu addan ayrılır, məs.: Əbu Əli ibn Sina, İbn Xəldun, İbn Müqəffə və s.; 3) ümumi ismə qoşulduqda və ya əmələ …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”